top of page

תוכנית ניהול צמיחה אזורית

funding image

עדכון 2040

 

בחודש מאי, TCRPC ערכה שש פגישות הסברה בנושא RGMP, שמתעדכן כעת כדי לשקף השפעות עתידיות על שימוש בקרקע. מטרת הפגישות הייתה להסביר את תרחישי ה-RGMP ולקבל מידע ציבורי על מדדי הביצועים שלו. הפגישות נערכו ברחבי אזור תלת המחוזות בקרלייל, העיירה קרול, העיירה המפדן, העיירה מיפלין, ניופורט וטאון סוואטארה.

 

bottom of page