top of page

מחקר תחבורה באזור HARRISBURG

תכנון מעבר ––

לימודים ותוכניות:

 

מחקר תיאום מעבר אזורי  המטרה העיקרית היא לחקור את הצורך בתיאום שירותי מעבר הניתנים על ידי סוכנויות מעבר שונות באזור תשעת המחוזות. בקר באתר כדי ללמוד עוד על מחקר זה בן תשעה מחוזות בחסות PennDOT.

משאב נוסף:

Regional Transit Coord Study logo
Commuter Services Of PA Logo
bottom of page