top of page

מחקר תחבורה באזור HARRISBURG

תכנון אופניים והולכי רגל ––

HATS_TP_branding_ID.jpg

תודה לכל מי שהשתתף בתוכנית ספירת אופניים והולכי רגל אזוריים של סתיו 2021 HATS!

הספירות, הנערכות אך ורק על ידי מתנדבים, מספקות נתונים חיוניים למתכנני האזור שלנו, למקבלי ההחלטות ולכל מי שמעוניין להפוך את ההליכה והרכיבה על אופניים לבטוחות ונוחות יותר באזור ה-HATS. הם נערכים כחלק מהפרויקט הלאומי לתיעוד אופניים והולכי רגל .

מיקומי הספירה נקבעים כמאמץ שיתוף פעולה בין צוות התכנון של HATS, כוח המשימה של HATS Bike/Ped ובעלי עניין מקומיים אחרים.

ראש העמוד

bottom of page