top of page

מחקר תחבורה באזור HARRISBURG

תכנון אופניים והולכי רגל ––

תודה לכל מי שהשתתף בתוכנית ספירת אופניים והולכי רגל אזוריים של סתיו 2021 HATS!

הספירות, הנערכות אך ורק על ידי מתנדבים, מספקות נתונים חיוניים למתכנני האזור שלנו, למקבלי ההחלטות ולכל מי שמעוניין להפוך את ההליכה והרכיבה על אופניים לבטוחות ונוחות יותר באזור ה-HATS. הם נערכים כחלק מהפרויקט הלאומי לתיעוד אופניים והולכי רגל .

מיקומי הספירה נקבעים כמאמץ שיתוף פעולה בין צוות התכנון של HATS, כוח המשימה של HATS Bike/Ped ובעלי עניין מקומיים אחרים.

HATS_TP_branding_ID.jpg

ראש העמוד

bottom of page