top of page
DauphinCountyCompPlanLogoWeb.jpeg

על אודות --

משימה:

 

המשימה של ועדת התכנון של מחוז דאופין היא להדריך, לתאם ולקדם שימוש מושכל ומסודר בקרקע ובמשאבים על מנת להקל על צמיחת הכלכלה המקומית, להגביר את איכות החיים ולשמור על הסביבה הטבעית על ידי מענה לצרכים של האוכלוסייה הנוכחית של המחוז מבלי להתפשר על הצרכים של הדורות הבאים.

 

ועדת התכנון של מחוז דאופין פועלת כדי למלא את ההתחייבויות לפי קוד התכנון של עיריות פנסילבניה (MPC).

bottom of page