top of page

ПЛАН УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ ЗРОСТАННЯМ

2040 UPDATE:

ОНОВЛЕННЯ 2040

 

У травні TCRPC провів шість роз’яснювальних зустрічей щодо RGMP, який зараз оновлюється, щоб відобразити майбутні впливи землекористування. Мета зустрічей полягала в тому, щоб пояснити сценарії RGMP та отримати інформацію про результати діяльності RGMP. Зустрічі проходили по всьому регіону трьох округів у Карлайлі, Керролл, Хемпден, Міффлін, Ньюпорт і Сватара.

 

Regional Growth Management Plan Logo
RGMP Cover

ABOUT:

ПРО

 

План управління регіональним зростанням TCRPC (RGMP) займає перше місце в нашій місії щодо надання планової, технічної та фінансової допомоги на рівні округу та муніципалітету.

 

Як основа для комплексних планів округів, регіональних транспортних планів та інших оновлень планування, RGMP сприяє зростанню та відродженню громади за допомогою програм, які надають пріоритетним рішенням щодо інтелектуального використання землі, транспорту, екологічного та економічного розвитку.

 

Лише деякі переваги RGMP для якості життя в регіоні включають нижчі податки, нижчі витрати на енергію, більше варіантів транспортування, покращення існуючої інфраструктури, більше парків і відкритих просторів, покращений доступ до місцевих продуктів харчування та покращення здоров’я для всіх.

 

 

Як передбачає TCRPC, регіональне планування не є заміною місцевому, окружному, штатному та федеральному плануванню, а радше доповненням до нього. Тому, оскільки в регіоні відбуваються економічні, соціальні та фізичні зміни, RGMP необхідно періодично переглядати, переоцінювати та змінювати.

НАПРЯМ

 

RGMP буде служити керівництвом для координації всебічного планування між муніципалітетами, округами та регіональними плановими агентствами в районі трьох округів.

 

Цей план є робочим документом, який послужить основою для майбутніх комплексних планів округу, регіональних транспортних планів та інших оновлень планів.

 

Реалізація цього плану здійснюватиметься через процес муніципального планування та координацію між різними агенціями. Цей план буде орієнтиром для регіону при розробці майбутніх цілей і стратегій розвитку.

 

RGMP розроблено для заохочення міжюрисдикційної співпраці щодо поточного планування землекористування, транспорту, економічного та культурного розвитку та для перегляду політики фізичного зростання до 2040 року для округів Дофін і Перрі.

The RGMP will serve as a guide for coordinating comprehensive planning among the municipalities, counties and regional planning agency within the Tri-County area.

 

This plan is a working document that will serve as the foundation for future county comprehensive plans, regional transportation plans and other plan updates.

 

Implementation of this plan will be through the municipal planning process and coordination among different agencies. This plan will be a reference for the Region in developing future development goals and strategies.

 

The RGMP is designed to encourage inter-jurisdictional cooperation of ongoing planning for land use, transportation, economic and cultural development and to revise physical growth policies to the year 2040 for Dauphin and Perry Counties.

ЦІЛІ

 

  • Підготовка та підтримка скоординованого й уніфікованого збору та аналізу даних, які забезпечують безперервну основу; зведені дані про населення, землекористування, природні ресурси, комунальні послуги та комунальні послуги області;

  • Сприяння співпраці між регіональними, окружними та місцевими планами;

  • Сприяння кращому розумінню взаємозв'язків між землекористуванням і транспортом, комунальними послугами, послугами та факторів, що впливають на фізичний ріст і розвиток в регіоні;

  • Підвищити обізнаність про вплив окремих планів місцевих громад на розвиток довколишніх громад;

  • Активізація формальних і неформальних механізмів для постійної участі громадськості та залучення громадськості до програми планування TCRPC.

  • Preparing and maintaining a coordinated and uniform data collection and analysis that provide on a continuous basis; summary data on population, land use, natural resources, public services and utilities of the region;

  • Promoting cooperation among regional, county and local planning activities;

  • Promoting a better understanding of the interrelationships between land use and transportation, public utilities, services and of factors influencing physical growth and development within the region;

  • Increase awareness of the effects individual local community plans have on the development of surrounding communities;

  • Reinvigorating formal and informal mechanisms for continuous public participation and public involvement within TCRPC's planning program.

bottom of page