top of page

PLEAN BAINISTÍOCHTA FÁS RÉIGIÚNACH

Regional Connections Grant Program logo

2040 Nuashonrú

 

I mí na Bealtaine, reáchtáil an TCRPC sé chruinniú for-rochtana ar an RGMP, atá á nuashonrú faoi láthair chun tionchar úsáid talún sa todhchaí a léiriú. Ba é cuspóir na gcruinnithe ná cásanna an RGMP a mhíniú agus ionchur poiblí a fháil maidir lena bhearta feidhmíochta. Bhí na cruinnithe ar siúl ar fud an réigiúin Trí-Chontae i Carlisle, Carroll Township, Hampden Township, Mifflin Township, An Port Nua agus Swatara Township.

 

GRANT PROGRAM PROJECTS:

Click image at right to view a story map of the projects that received funding through the program.

Regional Connections Story Map Thumbnail
bottom of page